Aanmelden

Het traject begint met de aanmelding bij Praktijk VENA. Dit kan gebeuren door de cliënt zelf, een verwijzende instantie, of een andere betrokken partij. Tijdens deze fase wordt de basisinformatie verzameld en wordt er contact gelegd met de cliënt om de aanmelding te...